Konference proběhne v hotelu Holiday Inn v Brně.

„Zájem o konferenci z let 2016 a 2017 potvrdil, že se jedná o ožehavé a aktuální téma, proto je nutné šířit v této oblasti i nadále osvětu a nastolovat otázky, kterými se široká veřejnost a zejména tedy zástupci z řad správy bytových domů mají zabývat,“ říká předseda spolku Petr Němec.

Cílem konference bude poukázat na problematiku zkornatělých tepen domu, upozornit na jejich aktuální, mnohdy až havarijní stav a zdůraznit nutnost řešení problematiky obnovy TZB. Netěsnosti, zatékání, hlučnost a možné ohrožení bezpečnosti obyvatel – to jsou důsledky havarijního stavu „stoupaček“ ve starších bytových domech. Špatné vnitřní prostředí budov má přitom negativní dopad na zdraví obyvatel. Státní zdravotní ústav uvádí, že až 50 % onemocnění souvisí právě s nevyhovujícími podmínkami bydlení.

Ve dvou dnech proběhnou 3 přednáškové bloky věnované tématům:

  1. Technická zařízení budov
  2. Bezpečnost bytového domu
  3. Udržitelný standard bydlení

Více informací včetně registračního formuláře naleznete na www.tepny-domu.eu

Zveme vás na konferenci Tepny domu 2019 ve dnech 25. a 26. 11. 2019

Napsat komentář