Před oknem za oknem

Aby nám do bytu netáhlo.

Těsnění oken (zejména plastových) musí splňovat svoji základní úlohu, tj. nepropustit vzduch z venkovního prostředí do vnitřních prostor. Z tohoto důvodu je těsnění osazeno na rámu okna a na vnitřní straně křídla okna. Tato dvě těsnění v optimálním případě zabezpečí, že se venkovní vzduch nedostane dovnitř místnosti.
To platí za předpokladu, že těsnění je správně osazeno a má svoje původní vlastnosti z výroby, zejména pružnost. Ta zajišťuje, že po stlačení těsnění a vyplnění prostoru mezi rámem a křídlem při zavření křídla, se po otevření křídla těsnění vrátí do svého původního tvaru. Kvalita těsnění se dá zjistit, mimo jiné, použitím infračervené termografie.

Vzdělanému čtenáři jistě došlo, že těsnění, převážně vyráběné z gumy, má omezenou životnost. Působením vnějších vlivů (zejména slunečního záření), tlaku křídla na rám a stárnutím materiálu se těsnění stává stále méně pružným. Pro správné utěsnění okna je potřeba zvýšit přítlak křídla na rám. Vyšším tlakem se urychlí degradace materiálu těsnění a dále sníží jeho pružnost. Takže po zhruba 8 – 12 letech přestává těsnění plnit svoji funkci a stává se pouze černým (šedým) pasivním účastníkem setkání křídla s rámem okna. Nepruží, netěsní, rozpadá se.

Nezbývá, než staré těsnění vyměnit za nové. Každý výrobce profilů používá jiný typ těsnění. To znamená nahradit staré těsnění výrobkem novým, nejlépe stejným typem. Velmi často se setkáváme s tím, že výrobce profilu není známý, mnohdy ani výrobce oken. Nalézt potom vhodné, aktuálně vyráběné těsnění, je detektivní záležitost. Nám se to ve spolupráci s dodavatelem těsnění daří.

Když už máme správné těsnění, můžeme jej vyměnit. To znamená dostat původní těsnění z drážky. Zní to jednoduše, ale opak bývá pravdou. Zteřelé těsnění se rozpadá pod prsty a zůstává v drážce. Musíme jej vytáhnout, abychom mohli správně osadit těsnění nové. Takže používáme nejrůznější metody, nářadí a pomůcky (včetně dentálních chirurgických nástrojů) pro odstranění starého těsnění. Jak to vypadá se můžete přesvědčit na obrázku.

A když narazíte na práci „kolegy,“ který si práci zjednoduší, tak musíte ještě navíc opravovat, co zkazil někdo jiný.

Závěrem malé shrnutí:

 • Těsnění má životnost max. 8 – 12 let.
 • Je potřeba se o něj starat a průběžně jej kontrolovat.
 • Při výměně je potřeba dbát na správný typ!
 • Drážka pro nové těsnění musí být průběžná a volná po celém obvodu rámu (křídla) s výjimkou některých konstrukčních řešení.
 • Pečujte o svoje okna jako celek, nejen o těsnění. Vrátí vám to dlouhými roky bezvadného fungování.

REPROS Plus s.r.o.

Ing. Vladislav Hrdlička

www.reprosplus.eu

nemec.repros/zavináč/gmail.com


Praktická příručka: Servis oken svépomoci

Připravily jsme pro všechny domácí kutily praktickou příručku pro svépomocný servis oken.

Zájemci v příručce naleznou informace:

 1. základní konstrukční popis okna
 2. seznámení s nejčastějšími okenními profily na trhu
 3. jak pečovat o okenní kování a těsnění oken
 4. laický návod na seřízení křídel oken
 5. údržba a čištění oken
 6. a něco navíc v podobě našich doporučení, jak prodloužit oknům životnost.

Pokud máte zájem o praktickou příručku, stačí vyplnit formulář

Praktická příručka: Servis oken svépomoci

A odeslat jej. Tuto brožuru zašleme každému, kdo bude souhlasit se zasíláním našich informací a obchodních sdělení. Věříme, že to je velmi výhodná cena.


Rizika spojená s užíváním plastových oken

Když nás trápí nějaké příznaky jako je škrábání v krku, zvýšená teplota či rýma, mnohdy zvažujeme, zdali jít k lékaři hned a vyvarovat se tak nějaké vážnější nemoci, nebo se s příznaky zvládneme doma vypořádat sami. Ne vždy však nemoc sami vyléčíme a nakonec nám nezbyde nic jiného, než do ordinace zavítat, aby nám doktor pomohl s uzdravením. A to samé platí v případě údržby plastových oken. Jejich výhody známe všichni. Ale když se projeví první příznaky jejich „nemocí“, často s jejich „ozdravením“ otálíme.

Jaká jsou rizika v rámci jejich užívání?

Zde je přehled nejčastějších závad, se kterými se můžeme v rámci bytových domů setkat:

Svěšené křídlo okna
Jedná se o situaci, kdy vlivem gravitace poklesne křídlo v horním pantu tak, že spodní roh křídla u kliky drhne o rám okna. Křídlo jde zavřít obtížně, nebo vůbec.

Vypadávající křídlo
Jedná se o závažný problém u vyklápění okna, kdy dochází k uvolnění křídla z horního pantu a hrozí riziko vypadnutí celého křídla! Nebezpečí ohrožení a života uživatele!

Závady kliky
Klika jde ztuha v celé své dráze od polohy zavřeno do polohy vyklopení. Nebo obráceně, tj. klika jde velmi lehce, uživatel má problém aretovat kliku v poloze pro otvírání křídla. V obou případech se jedná o problém v rámci kování a je nutné příslušnou část kování vyměnit.

Těsnění – mechanické poškození
Síť proti hmyzu upevněná na těsnění, zvýšený přítlak čepů křídla okna, či jiné mechanické poškození zvyšuje riziko průniku chladného vzduchu do prostoru parapetu a ostění okna uvnitř místnosti. Zde vytváří místo častého výskytu plísní a tím rizika nemocí pro uživatele bytu.

Těsnění – životnost
Materiálem těsnění je buď guma, nebo silikon. Oba materiály mají svoji životnost, která se pohybuje okolo 10 -12 let s ohledem na orientaci okna, klimatické podmínky a údržbu. Ve většině případů těsnění starší 10 let je potřeba vyměnit.

Mechanické kování – poškození
Kovová mechanika je motorem pohybu okna. Bez pravidelné údržby a mazání se může, stejně jako jakýkoliv jiný motor, zadřít. Pak bude následovat výměna za tisíce korun.

Moudré rčení praví, že prevence je vždy lepší a levnější než následná oprava. Důkladný servis, který vám zajistí plnou funkci vašich oken, stojí zhruba 300 Kč za křídlo. Výměna kování začíná od 2000 Kč a nové okno pořídíte od 10 000 Kč.

______________________________________________

Průběžná údržba, základ správného fungování oken a dveří

Okna a dveře v současné době představují systém, který dávno překonal dva, či tři panty a kliku. V tomto případě již nevystačíme s olejničkou od babiččina šicího stroje.

Každý může velmi snadno zjistit „Je potřeba servis okna?“

Ve videu vám ukážu jak na to.

A jak na tom byl kolega, který byl přesvědčený, že jeho okna jsou v pořádku.

A co s tím? To naleznete v sekci Servis oken