Sortiment na trhu s okny zahrnuje moderní plastová okna, tradicí prověřená dřevěná okna i elegantní hliníková okna. Rozhodujete-li se, který z prověřených materiálů zvolit pro vybavení svého bytu či domu, je vhodné vzít v úvahu i náročnost údržby jednotlivých typů oken.

Údržba oken – všech typů – má několik společných rysů. Základní kontrolu všech funkcí, promazání pohyblivých dílů oken nebo čištění profilů a skleněných výplní zvládnete provádět ve všech případech sami. K dlouhodobě bezproblémovému fungování je navíc u plastových, dřevěných i hliníkových oken zapotřebí jednou ročně důkladnější kontrola či odborný servis.

Plastová okna

Péče o plastová okna je všeobecně známá, protože se jedná o nejoblíbenější a tím pádem i nejrozšířenější typ oken. K základní údržbě patří občasné promazání kovových dílů či kontrola a ošetření těsnění mezi křídlem a rámem okna. Stejně tak i čištění skla, rámových částí oken a odvodňovacích kanálků patří k samozřejmým servisním úkonům, se kterými si poradíte sami.

Na oborný servis plastových oken obraťte, hlavně potřebujete-li vyměnit rozbité či jinak poškozené sklo nebo jinou součást mechanismu oken (popř. seřídit svěšená okna).

Plastová okna podléhají námaze a zatížení. Aby okna svoji funkci plnila bez problémů, bez správné údržby a péče se neobejdou.

Doporučení:

Pro čištění křídel a rámů oken i dveří můžete použít prostředky na úklid v domácnosti, které ředíme vodou bez obsahu abraziv (např. JAR). Nikdy na čištění oken nepoužívejte hrubé čisticí prostředky zejména s obsahem abraziv! Rozhodně k čištění povrchu nepoužívejte drátěnky, ať plastové nebo kovové. Na rám ani křídla nepoužívejte organická rozpouštědla, ředidla, louh nebo jakékoli kyseliny! Je vysoké nebezpečí poškození povrchové úpravy.

Vždy zacházejte s okny tak, aby nedošlo k jejich poškození, okna slouží pouze svému účelu. Při čištění oken dbejte opatrnosti při používání žebříku, ze kterého čistíte. Jistěte se pásem ve výšce.

Údržba těsnění

Těsnění z moderních materiálů podléhají, jako všechny materiály, přirozenému stárnutí. Aby Vaše těsnění na oknech a dveřích těsnily proti vodě a průvanu delší dobu, tedy zůstaly pružné a funkční, natřete je jednou, nebo vícekrát do roka silikonovým olejem, jelením lojem nebo mastkem. Jsou běžně dostupné v obchodech. Těsnící profily z PVC, nebo kaučuku by neměly přijít do styku s koncentrovanými čistidly.

Odvodnění

Na každém okně jsou z vnější strany umístěny odvodňovací otvory na vytečení vniknutí vody – udržujte jejich volné a čisté. Odvodnění najdete, pokud otevřete křídlo okna a podíváte na spodní stranu rámu před vnější doraz.

Údržba kování

Vaše okna jsou vybavena technicky vysokohodnotným kováním. Všechny části kování jsou spotřební díly a jsou schopny řádné funkce, pokud je prováděna jejich pravidelná údržba. Pohyblivé části je třeba promazat speciálním olejem neobsahujícím kyseliny, aby se snadno pohybovali. Takovou údržbu je nutno provést nejméně dvakrát ročně.

Hliníková okna

Téměř bezúdržbový režim „vyžadují“ i hliníková okna. K jejich čištění postačí běžné prostředky ředěné vodou. Vyhněte se naopak abrazivním přísadám, nepoužívejte ani ostré předměty a rámy nikdy nečistěte organickými rozpouštědly, ředidly, louhy nebo kyselinami všech druhů.

Pokud běžné čisticí prostředky nestačí, využijte speciální přípravky ať už pro barevné součásti konstrukcí, na eloxované povrchy nebo na silné znečištění. Povrchové úpravy hliníkových dílů oken se vyznačují mimořádnou odolností proti nepřízni počasí.

Před zimním obdobím je také třeba pamatovat na gumová těsnění. I seřízení kování, těsnících profilů a profilů zasklení by mělo být provedeno, podobně jako u plastových oken, 1x ročně. Pokud jsou tyto operace pro vás obtížné, ponechte je raději odborníkům.

Dřevěná okna

Údržba dřevěných oken je často považována za nejnáročnější. Vyplývá to zejména z požadavku na lakování dřevěných materiálů. Dřevěná okna s povrchovou úpravou přímo z výroby však už obvykle nepotřebují v horizontu 8 a 10 let další nátěry a stačí je pouze občas umýt mýdlovou vodou. Nepřítelem dřeva číslo jedna je ale sluneční žár, proto zejména na jižních stranách budov nebo u střešních oken kontrolujte častěji povrch dřevěných rámů.

V případě, že dojde k většímu poškození oken, řešte závady zavčas, aby nedošlo k lavinovému šíření problému. Drobné odřeniny, praskliny či „vysušená“ místa se musí vybrousit a následně ošetřit doporučenými nátěry či lazurami. S tímto typem renovace se raději obraťte na odborníky.

Díky moderním materiálům a kvalitnímu zpracování zakázek se v poslední době nároky na údržbu všech typů oken značně snížily. Už jen zodpovědná základní péče může napomoci, aby vám nová okna sloužila takřka navěky.