Jednoduchá otázka a na první pohled jednoduchá odpověď? Opak je pravdou. Při úvahách o oknech je dobré začít od toho, k čemu vlastně slouží.

Okna a dveře musí:

  • zabezpečit přístup do objektu.
  • obměnu vzduchu v objektu,
  • splňovat přísné tepelně-izolační parametry,
  • zabezpečit infiltrace vlhkosti,
  • mít dobré zvukově-izolační vlastnosti,
  • splňovat požadavky na dostatečnou životnost,
  • naplňovat estetické požadavky obyvatel.

Pojďme se na jednotlivé body podívat více z blízka.

Zabezpečit přístup do objektu

Každý ví, že dveře jsou zde proto, abychom do budovy mohli vstupovat a vycházet. Je však zřejmé, že ne každý v domě má toto právo, ba naopak u mnohých si přejeme, aby raději nevstoupili.

Proti těmto nechtěným návštěvníkům jsou okna a dveře konstruovány a navrhovány v různých třídách bezpečnosti. Asi každý tuší, že konstrukce bezpečnějšího okna, či dveří bude výrobně nákladnější, než ta s nižšími požadavky. Toto je důvod, proč se i nad volbou typu bezpečnostních prvků při koupi musíme zabývat. Na následujícím obrázku je vidět, které části domu představují největší a nejmenší riziko napadení. Úměrně tomu volíme konkrétní prvek.

Obrázek: Riziko napadení domu zlodějem

Na obrázku jsou vyznačeny stupně rizika napadení domu. Číslice 3 představuje nejvyšší riziko a 1 to nejmenší. Úměrně pozici volíme bezpečnostní třídu použitého kování.

Obměnu vzduchu v objektu

Po zateplení domu a zejména výměně oken se radikálně mění klima vnitřního prostoru. Kvalitní okna tak musí dostatečně zabezpečit výměnu vzduchu vnitřních prostor s venkovním. Zde se dostáváme k otázce, jak dostatečně vyměnit vzduch, aniž bychom způsobili větší tepelné ztráty? Nejefektivnějším způsobem je rychlé vyvětrání otevřením okna na maximálně pět až deset minut, a to několikrát denně. Tímto způsobem zabezpečíme výměnu vzduchu v místnosti, aniž bychom výrazně ochladili vnitřní konstrukce. Bohužel i tato výměna přináší nějaké procento ztrát. Řešením jsou rekuperační jednotky, ale těm se budeme věnovat v samostatném čísle tohoto elektronického časopisu v příštím roce.

Splňovat přísné tepelně-izolační parametry

Okna a dveře představují značné procento celkové plochy domu. Toto je hlavní důvod proč vybírat okna s celkovou minimální tepelnou ztrátou. Ze zkušeností víme, že již pouhá výměna nekvalitních oken, za ona moderní s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi může přinést úsporu ve výši až 30 %. Věřte, že největší podíl celkové ztráty představuje výplň okna – sklo. Jeho kvalita rozhoduje! Nesmíme však zapomenout na to, že pro použití více skel (dvojsklo, trojsklo nebo dvojsklo se speciální folií), potřebujeme dostatečně kvalitní a pevný rám, který unese nemalou váhu zasklení. A tak se mnohdy setkáváme s informacemi, že pro celkovou tepelnou ztrátu okna je rozhodující profil s více jak sedmi komorami, protože má malou tepelnou ztrátu. Kromě toho je rozhodující i konstrukční pevnost takového systému, který nám umožní používat výše popsaná zasklení.

Obrázek: Únik tepla přes okna se špatnými technickými parametry

Zabezpečit infiltraci vlhkosti

Opravou a zateplením obvodového pláště, výměnou oken a dveří jsme dosáhli výrazného snížení tepelných ztrát. Tento pozitivní jev se však může obrátit proti nám. Došlo k utěsnění všech nechtěných průduchů, a tím i k téměř úplnému utěsnění vnitřního prostoru od vnějšího. Naše chování však zůstalo stejné. V domech žijeme, dýcháme, pereme, vaříme a děláme spoustu dalších činností, k jejichž vedlejším produktům patří i vzdušná vlhkost. Této musíme umožnit, aby se dostala do vnějšího prostoru. Pokud tak neučiníme a navíc snížíme z důvodu úspor vnitřní teplotu, může dojít k zavlhání vnitřních prostor, a tím ke vzniku plísní!

Pouze kvalitní okna a dveře při zachování dobrých tepelně izolačních parametrů umožní pravidelný prostup vlhkosti mimo naše domovy a zamezí tak vzniku nebezpečných řas, plísní a ostatních projevů vlhkosti.

Dobré zvukově-izolační vlastnosti

Když se podíváme na okno z pohledu akustického, můžeme si je představit jako reproduktor. Rám okna představuje rámeček reproduktoru a okenní tabule membránu. Pokud nezvolíme takovou konstrukci a materiály, abychom zamezili rezonanci těchto základních složek, může se nám stát, že byť budeme v místnosti, uslyšíme dopodrobna, o čem si povídají lidé venku na ulici.  Nedílnou součástí kvalitního bydlení je právě i více než dobré oddělení vnitřního prostoru od vnějšího v rovině prostupu hluku. Tyto musí mít co největší útlum (tlumení přechodu zvuku z jednoho prostoru do druhého).

Dostatečná životnost

Výměna nepatří mezi levné záležitosti. Musíme mít na paměti, že instalování nových oken si bude vyžadovat stavební práce. Tyto práce se nám nevyhnou, ani kdybychom zvolili levnější či naopak ty nejdražší okna (ne vždy však musí platit, že dražší okno či dveře, nesou vyšší kvalitu, na to pozor!). Ve svém důsledku, tak produkt s vyšší kvalitou a případně vyšší cenou celkovou výměnu zdraží výrazně méně, než jaký je jeho procentuální rozdíl oproti produktu méně kvalitnímu. Pamatujte také na to, že nekvalitní a neodbornou montáží můžete okna znehodnotit nebo snížit jejich životnost. 

Naplňovat estetické požadavky obyvatel

Okno i dveře jsou bránou do srdce našeho domova a jsou tak nedílnou součástí našich interiérů a exteriérů. Je nutné, aby splňovaly i naše požadavky estetické. Zde se jedná paradoxně o velmi složitou záležitost, která především záleží na naší domluvě v rámci celého domu. Osobně si myslím, že nejhorší variantou je, když se do výměn oken vrháme individuálně, bez odsouhlasených sjednocujících parametrů. Výsledkem pak bývají opravdu velmi nepěkné pohledy, kdy se nám mísí různá barevnost s vlastními rozlišnými styly rámů, okenních příček a podobně.

Závěrem můžeme konstatovat, že okna i dveře patří v současné době k významným technickým zařízením našich domovů, budov obecně. Je důležité i těmto věnovat dostatečnou pozornost.