Servisujeme okna všech evropských výrobců. Majitelům a uživatelům oken nabízíme následující služby:

 • Jednorázový základní servis a seřízení oken a dveří
  Vyčištění odvodňovací drážky a odvodňovacího kanálu, promazání kování, kontrola chodu kliky, horizontální a vertikální nastavení, vyrovnání svěšení.
  Je garantována základní funkčnost ovládání a bezpečnost.
  Je nutné roční opakování této formy servisu. Není zabezpečena minimalizace vzniku zavlhání a vzniku plísní v oblasti ostění.
  Okno (dveře) jsou funkční a bezpečná
 • Jednorázový detailní servis a seřízení oken a dveří
  Vyčištění odvodňovací drážky a odvodňovacího kanálu, kontrola a případná výměna či doplnění krytek odvodňovacího kanálu, promazání kování, kontrola chodu kliky, horizontální a vertikální nastavení, vyrovnání svěšení, zabezpečení plné funkčnosti ovládání a bezpečnosti. Očištění těsnění včetně jeho impregnace, seřízení optimálního přítlaku
  Je garantována plná funkčnost ovládání, bezpečnost, prodloužení životnosti těsnění, minimalizace prostupu chladu z venkovního prostředí a tím omezení rizika vzniku plísní v této oblasti.
  Tento servis doporučujeme opakovat v minimální periodě 1 x za tři roky
 • Opakovaný servis a seřízení oken a dveří
  Tento servis je realizován v rozsahu:
  Jednorázový detailní servis a seřízení oken a dveří.
  Je realizován v periodě 1x za tři roky. Periodická objednávka je uzavřena souběžně s předáním realizovaného servisu. Obsahuje předběžný termín realizace navazujícího servisu. Navazující servis je realizován s  cenovým bonusem ve výši 15% ze základní aktuální ceny.
 • Dlouhodobá Správa oken a dveří
  Převzetí oken a dveří do externí správy.
  Garance plné funkčnosti a tepelně technických vlastností po celou dobu smlouvy o správě.
  Vstupní kontrola, přesná evidence jednotlivých oken a dveří, technická karta okna, seřízení a servis v rozsahu, který garantuje plnou funkčnost ovládání, bezpečnost, prodloužení životnosti těsnění, minimalizace prostupu chladu z venkovního prostředí a tím omezení rizika vzniku plísní v této oblasti. Následuje pravidelný servis, jehož rozsah je specifikován ve servisní smlouvě, která je u tohoto servisu s odběratelem sepsána.
  Výrazné prodloužení životnosti, minimalizace navazujících nákladů souvisejících s údržbou
 • Posouzení stavu oken a dveří pro prodej/nákup a základní seřízení
  Varianta 1: Kontrola technického stavu oken, popis stavu
  Varianta 2: Varianta 1 a základní jednorázové seřízení a jejich inventarizace
  Důkladné očištění rámu křídla a kování, promazání kování, základní seřízení křídla.
  Součást kupní/prodejní smlouvy. Eliminace případných sporů vyplývajících z návazného technického stavu oken a dveří.
 •  Posouzení stavu oken a dveří před uplynutím záruky
  Kontrola oken před vypršením záruky dodavatele a výrobce. Je kontrolována mechanická funkčnost ovládání, vertikální a horizontální usazení
  Nezávazné zjištění uplatnění, či neuplatnění reklamace. Případný podklad pro reklamační řízení.
 • Nezávislý dozor v rámci výměny oken a dveří
  V procesu výměny oken je rozhodující kvalita prací. Naše zkušenosti ukazují, že první chyby vznikají již při zaměření oken. Následují nedostatky vlastních výrobků a stavební montáže s prvotním seřízení a uvedením do provozu.
  Zabezpečíme kontrolu objednávky z pohledu rozměrů, kontrolu kvality oken před montáží a vlastní montáž.
 • DALŠÍ SERVISNÍ ČINNOSTI NA ZÁKLADĚ VAŠICH POŽADAVKŮ
 1. a) Servis po stavebních (malířských) pracích.

Důkladné očištění rámu křídla a kování, promazání kování, základní seřízení křídla.

 1. b) Mytí oken.

Pouze jako součást jakékoliv servisní činnosti uvedené v bodech 1 – 3. Samostatné mytí oken neprovádíme!

 1. c) Servis žaluzií.

Na základě požadavku provedeme servis žaluzií dle potřeby včetně výměny náhradních dílů.