Bytový dům a budovy obecně představují v současné době značný energetický potenciál. Úvodní studií zjistíme, jaký potenciál skýtá váš dům, následně připravíme možné varianty a Případovou studii proveditelnosti možných řešení.
Po schválení záměru zabezpečíme kompletní projektovou dokumentaci, komunikaci s potřebnými úřady a potenciálními účastníky stavebního řízení a následnou realizaci.

Získáte výrazné snížení finančních prostředků na primární energetické zdroje a vyšší nezávislost na tyto zdroje a jejich hrozící cenový růst.