Efektivní využití a značné ekonomické úspory v oblasti chlazení a vytápění budov představují Zelené, respektive Vegetační střechy. Tyto představují další rozvoj úrovně bydlení a užívání budov. Dobře realizovaná vegetační střecha vytváří i velmi zajímavý sociální prostor pro zabezpečení odpočinkových aktivit vlastníků a uživatelů budovy. Jsou velmi důležitým prvek pro snižování teploty nejen v budově, ale i svém blízkém okolí. Představují jednu z velmi progresivních cest ke snižování dopadů klimatických změn.
Zabezpečíme Případovou studii proveditelnosti