Případová studie proveditelnosti stavebního záměru

Pro realizaci každého stavebního záměru zabezpečíme technické posouzení stávajícího stavu a na základě těchto informací i realizovatelnost z pohledu technického a stavebního řešení.
Velmi důležitý parametr pro rozhodnutí je i ekonomická návratnost, vazba na okolí, znalost legislativních požadavků a podmínek, nutnost související spolupráce a komunikace s ostatními účastníky stavebního řízení. Předložíme v rámci studie přínosy, ale i negativa záměru.

Studie pomáhá k optimalizaci finančních prostředků.